headcoop
 
 
slideTr1.jpg
14 มี.ค.66 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีด เคารพศพ และเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ ด.ต.เสรี ทองคง สมาชิกสหกรณ์ สังกัด สภ.กันตัง ณ วัดโคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง
[17 มี.ค. 2566] (ดู:22)
10 - 12 มีนาคม 2566 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์ กรรมการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนก ทำหน้าที่สินเชื่อ นางสาวปัณฑรีย์ ศรีขวัญ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมสัมมนา
[17 มี.ค. 2566] (ดู:9)
วันที่ 3 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้มอบหมายให้ ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการสหกรณ์ฯ และได้ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัด สภ.ย่านตาขาว วางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อหลบ ชุมจุล
[17 มี.ค. 2566] (ดู:11)
More

TP-Bank