headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 มิ.ย.64 ตัวแทนบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย มอบสินไหม กรณีสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยมี ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนรับมอบวันที่ 17 มิ.ย.64 ตัวแทนบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย มอบสินไหม กรณีสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยมี ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนรับมอบ (1)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 ประกัน Covid-19 บริษัทอาคเนย์ ประกันภัย ตรวจพบสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย มอบเอกสารผ่านตัวแทนขอรับสินไหม รายละ 100,000.- บาทวันที่ 2 มิ.ย. 2564 ประกัน Covid-19 บริษัทอาคเนย์ ประกันภัย ตรวจพบสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย มอบเอกสารผ่านตัวแทนขอรับสินไหม รายละ 100,000.- บาท (1)
วันที่ 26 พ.ค.64 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ / กรรมการ และเจ้าหน้าที่ มอบกำลังใจแด่ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย วันที่ 26 พ.ค.64 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ / กรรมการ และเจ้าหน้าที่ มอบกำลังใจแด่ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย  (6)
โครงการเดือนแห่งการออมประจำปี 2563โครงการเดือนแห่งการออมประจำปี 2563 (6)
วันที่ 11 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี พลตำรวจตรีถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ตรัง มาเป็นเกียรติในการเปิดพิธีวันที่ 11 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี พลตำรวจตรีถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ตรัง มาเป็นเกียรติในการเปิดพิธี (20)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  (14)
วันที่ 18 ธ.ค. 62 คณะทำงานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกวันที่ 18 ธ.ค. 62 คณะทำงานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (8)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (6)
วันที่ 6 ก.ย. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 6 ก.ย. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  (20)
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน วิโรจน์ ฤกษ์ดี รอง ผอ.สำนักถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน วิโรจน์ ฤกษ์ดี รอง ผอ.สำนักถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร (15)
หน้า 4 จาก 14