ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ในจังหวัดตรังร่วมกันจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงบิดาสหกรณ์ไทย และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดตรังเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ในจังหวัดตรังร่วมกันจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงบิดาสหกรณ์ไทย และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดตรัง (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นอิน เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2559 ณ บ้านเลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 ณ วัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นอิน เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2559 ณ บ้านเลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 ณ วัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (9)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรังประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง (52)
14 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.30 น. กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ด.ต.พันธ์ หอยบาง14 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.30 น. กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ด.ต.พันธ์ หอยบาง (5)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ร.ต.ต.สำราญ นุ่นตา วัดควนธานีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ร.ต.ต.สำราญ นุ่นตา วัดควนธานี (4)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรังเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง (13)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการได้ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ชำนิ เพชรจำนงค์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ วัดควนโพธิ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรังเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการได้ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ชำนิ เพชรจำนงค์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ วัดควนโพธิ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง (6)
ประธานกรรมการพบสมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการ (งบประมาณ 2557) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตรังประธานกรรมการพบสมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการ (งบประมาณ 2557) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตรัง (10)
วันที่ 26 ก.พ.57 วันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ในจังหวัดตรังจัดกิจกรรม รำลึกถึงกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาสหกรณ์ไทย... และจัดการแข่งขัน กีฬากระชับมิตร กิจกรรมสังสรรค์ภาคกลางคืนวันที่ 26 ก.พ.57 วันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ในจังหวัดตรังจัดกิจกรรม รำลึกถึงกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาสหกรณ์ไทย... และจัดการแข่งขัน กีฬากระชับมิตร กิจกรรมสังสรรค์ภาคกลางคืน (7)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ร่วมเคารพศพ พ.ต.ท.พีระ กัญจนโรจน์ รอง ผกก. ป. สภ.สิเกา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ณ วัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง าปนกิจศพวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ร่วมเคารพศพ พ.ต.ท.พีระ กัญจนโรจน์ รอง ผกก. ป. สภ.สิเกา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ณ วัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง าปนกิจศพวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (6)
หน้า 5 จาก 10