headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - วันที่ 11 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี พลตำรวจตรีถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ตรัง มาเป็นเกียรติในการเปิดพิธี
dsc03226
dsc03239
dsc03260
dsc03268
dsc03370
dsc03375
dsc03376
dsc03396
dsc03428
dsc03487
dsc03545
dsc03547
dsc03553
dsc05539
dsc05545
dsc05679
dsc05755
dsc05773
dsc05800
dsc05847
 
จำนวนที่จะแสดง