headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - วันที่ 23 ก.ค. 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการมอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ พร้อมนางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบกระเช้า และเงินขวัญถุงเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
วันที่ 23 ก.ค. 2565  ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ ประธานกรรมการมอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ  ยอดศรี  เลขานุการ พร้อมนางพักตร์ประไพ  แก่นอิน  ผู้ช่วยผู้จัดการ เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบกระเช้า  และเงินขวัญถุงเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  ตามโครงการเยี่ยมข้าราชการตำรวจบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากการปฏิบัติราชการ และผู้ป่วยติดเตียง  ในพื้นที่ วังวิเศษ เขาวิเศษ  "สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง ห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ สมาชิก"
1
2
 
จำนวนที่จะแสดง