ภาพกิจกรรม - สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562  ณ โรงแรมเรือรัษฎา  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ประกาศจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก ร้อยละ 6.10 เฉลี่ยคืนร้อยละ 15  โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ บัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด  โทร 0-7521-3046 หรือ 086 – 4792319 ในวันและเวลาทำการ  ติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ที่ Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด
 
 
TP_620208_001
TP_620208_002
TP_620208_003
TP_620208_004
TP_620208_005
TP_620208_006
TP_620208_007
TP_620208_008
TP_620208_009
TP_620208_010
TP_620208_011
TP_620208_012
TP_620208_013
TP_620208_014
TP_620208_015
TP_620208_016
TP_620208_017
TP_620208_018
TP_620208_019
TP_620208_020
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 5