ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562


       ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ฉบับที่ 18/2562 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ให้บุตรสมาชิกยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 249 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
 
       ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบบุตรสมาชิกผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562.pdf)ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562.pdf4774 Kb14/01/2563 10:56