headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - วันที่ 25 ส.ค. 2564 พลตำรวจตรี สันทัด วินสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รับมอบเครื่องทำน้ำร้อนเย็น จำนวน 19 เครื่อง พร้อมกระดาษ A4 จำนวน 190 ลัง โดยมีประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเพื่อแจกจ่ายทุกหน่วย
วันที่ 25 ส.ค. 2564 พลตำรวจตรี สันทัด วินสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  รับมอบเครื่องทำน้ำร้อนเย็น จำนวน 19 เครื่อง พร้อมกระดาษ A4 จำนวน 190 ลัง โดยมี ร้อยตำรวจเอก ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบเพื่อแจกจ่ายทุกหน่วยสังกัด ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
tp_640825_01
tp_640825_02
tp_640825_03
tp_640825_04
tp_640825_05
tp_640825_06
tp_640825_07
tp_640825_08
tp_640825_09
tp_640825_10
tp_640825_11
tp_640825_12
tp_640825_13
tp_640825_14
tp_640825_15
tp_640825_16
tp_640825_17
tp_640825_18
tp_640825_19
 
จำนวนที่จะแสดง