headcoop
 
 
slideTr1.jpg
วันที่ 25 ส.ค. 2564 พลตำรวจตรี สันทัด วินสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รับมอบเครื่องทำน้ำร้อนเย็น จำนวน 19 เครื่อง พร้อมกระดาษ A4 จำนวน 190 ลัง โดยมีประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเพื่อแจกจ่ายทุกหน่วย
[09 ก.ย. 2564] (ดู:163)
วันที่ 21 ส.ค. 64 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ร.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ แท่นสุวรรณ สมาชิกสหกรณ์
[09 ก.ย. 2564] (ดู:135)
วันที่ 17 มิ.ย.64 ตัวแทนบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย มอบสินไหม กรณีสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยมี ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนรับมอบ
[09 ก.ย. 2564] (ดู:170)
More

TP-Bank