headcoop
 
 
slideTr1.jpg
วันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ร.ต.ต.วัศพล เกลี้ยงจุ้ย กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "สัญญาณเตือนการทุจริตในสหกรณ์ - พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
[25 ก.ค. 2565] (ดู:36)
ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมประชุมสัมมนาบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด พบ สหกรณ์สมาชิก
[17 ก.ค. 2565] (ดู:34)
วันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2565 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง รองประธานกรรมการ เข้าร่วมสัมนาโครงการสหกรณ์สมาชิก เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสร้างแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
[17 ก.ค. 2565] (ดู:33)
More

TP-Bank