ภาพกิจกรรม - สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562  ณ โรงแรมเรือรัษฎา  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ประกาศจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก ร้อยละ 6.10 เฉลี่ยคืนร้อยละ 15  โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ บัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด  โทร 0-7521-3046 หรือ 086 – 4792319 ในวันและเวลาทำการ  ติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ที่ Facebook สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด
 
 
TP_620208_041
TP_620208_042
TP_620208_043
TP_620208_044
TP_620208_045
TP_620208_046
TP_620208_047
TP_620208_048
TP_620208_049
TP_620208_050
TP_620208_051
TP_620208_052
TP_620208_053
TP_620208_054
TP_620208_055
TP_620208_056
TP_620208_057
TP_620208_058
TP_620208_059
TP_620208_060
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 5