headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
14 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.30 น. กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ด.ต.พันธ์ หอยบาง14 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.30 น. กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ด.ต.พันธ์ หอยบาง (5)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ร.ต.ต.สำราญ นุ่นตา วัดควนธานีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กรรมการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ร.ต.ต.สำราญ นุ่นตา วัดควนธานี (4)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรังเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง (13)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการได้ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ชำนิ เพชรจำนงค์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ วัดควนโพธิ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรังเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการได้ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.ชำนิ เพชรจำนงค์ สมาชิกข้าราชการบำนาญ ณ วัดควนโพธิ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง (6)
ประธานกรรมการพบสมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการ (งบประมาณ 2557) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตรังประธานกรรมการพบสมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการ (งบประมาณ 2557) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตรัง (10)
วันที่ 26 ก.พ.57 วันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ในจังหวัดตรังจัดกิจกรรม รำลึกถึงกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาสหกรณ์ไทย... และจัดการแข่งขัน กีฬากระชับมิตร กิจกรรมสังสรรค์ภาคกลางคืนวันที่ 26 ก.พ.57 วันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ในจังหวัดตรังจัดกิจกรรม รำลึกถึงกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาสหกรณ์ไทย... และจัดการแข่งขัน กีฬากระชับมิตร กิจกรรมสังสรรค์ภาคกลางคืน (7)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ร่วมเคารพศพ พ.ต.ท.พีระ กัญจนโรจน์ รอง ผกก. ป. สภ.สิเกา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ณ วัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง าปนกิจศพวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ร่วมเคารพศพ พ.ต.ท.พีระ กัญจนโรจน์ รอง ผกก. ป. สภ.สิเกา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ณ วัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง าปนกิจศพวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (6)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ ห้อง ธนารมย์ 1- 2 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2556  ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 1,752 คน มีทุนดำเนินงาน 2,017เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ ห้อง ธนารมย์ 1- 2 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2556 ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 1,752 คน มีทุนดำเนินงาน 2,017 (127)
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2557 กรรมการร่วมเคารพศพ พ.ต.ท.กอบพล พัฒนคุณางกูร เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ตั้งศพบ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 บ้านวัดวาส ต.วัดขนุน  อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2557 กรรมการร่วมเคารพศพ พ.ต.ท.กอบพล พัฒนคุณางกูร เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ตั้งศพบ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 บ้านวัดวาส ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา  (6)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการพร้อมเจ้าหน้าที่ อวยพรปีใหม่ สหกรณ์จังหวัดตรัง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครตรังเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการพร้อมเจ้าหน้าที่ อวยพรปีใหม่ สหกรณ์จังหวัดตรัง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครตรัง (13)
หน้า 9 จาก 14